Ми дякуємо Вам за увагу до веб-порталу http://evo-taxi.com/ (в подальшому – Портал).

Портал розміщено в мережі Інтернет, а його супровід здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю (у подальшому – Адміністратор)

 1. Загальні положення
  1. При використанні будь-якої з функцій чи сервісів Порталу, будь-які фізична особа (у подальшому – Користувач), незалежно від її правового статусу та цивільної дієздатності, підпорядковується правилам та обмеженням, викладеним у цій Угоді Користувача (у подальшому – Угода).
  2. Користувач дає свою безпосередню та безвідкличну згоду на дотримання усіх умов цією Угоди шляхом реєстрації на Порталі та / або вказівки «я згоден з Угодою Користувача» при використанні будь-якого сервісу Порталу.
  3. Адміністратор може внести зміни, доповнити чи будь-яким іншим чином змінити цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача.
  4. Угода з урахуванням усіх змін і доповнень, розміщена для загального ознайомлення на Порталі (http://evo-taxi.com/rules). Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.
 2. Реєстрація Користувача
  1. Для використання деяких сервісів Порталу, Користувач зобов’язаний здійснити свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальний обліковий запис, що забезпечує можливість доступу до сервісів Порталу.
  2. Під час реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе для заповнення відповідної реєстраційної форми.
  3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або наступному використанні сервісів Порталу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення про це або отримання будь-якої згоди Користувача.
  4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм або правил застосовного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора чи притягнення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з його боку.
  5. Окрім випадків прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов’язується вживати усіх заходів передбачених застосовним законодавством або вимогами розумності та добросовісності, для захисту персональних даних, які надаються Адміністратору при реєстрації на Порталі.
  6. Зобов’язуючись виконувати умови цієї Угоди, Користувач дає свою повну та безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих у межах його реєстрації на Порталі, для включення таких персональних даних до бази персональних даних Користувачів Порталу.
  7. Користувач, погоджуючись з положеннями та умовами даної Угоди, надає Адміністратору свою повну та безвідкличну згоду на обробку його персональних даних шляхом збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (включаючи поширення шляхом реалізації і передачі), транскордонної передачі, знеособлення, знищення відомостей або будь-яким іншим способом.
  8. Для забезпечення можливості належного використання сервісів Порталу Користувач надає Адміністратору номер телефону та / або іншу інформацію, яка ідентифікує засоби зв’язку з Користувачем. Користувач цим дає свою повну та безвідкличну згоду на використання наданої інформації (номера телефону, а також ідентифікаторів інших засобів зв’язку) Адміністратором, а також передачу такої інформації третім особам, які надають послуги Користувачам (за умови, що інформація про такі послуги розмішується на Порталі). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за використання інформації (номера телефону, а також ідентифікаторів інших засобів зв’язку) третіми особами, яким така інформація була надана з технічних причин у межах надання такими особами послуг Користувачу.
  9. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача у разі, якщо він не використовується протягом 12 місяців.
  10. При реєстрації на Порталі Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля та захист свого облікового запису.
  11. У разі отримання третіми особами доступу до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для вжиття відповідних заходів, за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачу.
 3. Використання Порталу без реєстрації Користувача
  1. Користувач може використовувати деякі сервіси Порталу без реєстрації.
  2. Незалежно від факту реєстрації, Користувач зобов’язується дотримуватись умов даної Угоди при використанні сервісів Порталу.
  3. Адміністратор має право обмежити можливість використання Користувачем окремих сервісів Порталу без отримання попередньої згоди Користувача з умовами цією Угоди.
  4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм або правил застосовного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора чи притягнення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.
  5. Окрім випадків прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов’язується вживати усіх заходів передбачених застосовним законодавством або вимогами розумності та добросовісності, для захисту персональних даних, які надаються Адміністратору при використанні Користувачем сервісів Порталу без реєстрації.
  6. Зобов’язуючись виконувати умови цієї Угоди, Користувач дає свою повну та безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих у межах використання сервісів Порталу, для включення таких персональних даних до бази персональних даних Користувачів Порталу.
  7. Користувач, погоджуючись з положеннями та умовами даної Угоди, надає Адміністратору свою повну та безвідкличну згоду на обробку його персональних даних шляхом збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (включаючи поширення шляхом реалізації і передачі), транскордонної передачі, знеособлення, знищення відомостей або будь-яким іншим способом.
 4. Сервіси Порталу
  1. Портал призначений виключно для надання Користувачам інформаційних сервісів, в тому числі, доступу до загальнодоступної (публічної) інформації, інформації правомірно наданої третіми особами, об’єктів права інтелектуальної власності, які правомірно використовуються шляхом розміщення на Порталі.
  2. На Порталі не розміщується та Портал не призначений для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої Порталом не отримані належні дозволи та повноваження
  3. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов’язаний звернутися до Адміністратора та повідомити про порушення із зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, яка на думку Користувача порушує права третіх осіб, та характер такого порушення.
  4. Адміністратор на договірних засадах залучає третіх осіб, які надають та / або пропонують надання послуг Користувачам через Портал. Адміністратор надає таким третім особам виключно інформаційні, рекламні та / або інші послуги, пов’язані з розміщенням інформації про таких третіх осіб, та не надає жодних гарантій Користувачам щодо якості послуг третіх осіб які надаються Користувачам.
  5. Адміністратор не несе відповідальності та не приймає на себе зобов’язань щодо послуг третіх осіб. Адміністратор не приймає на себе жодних зобов’язань перед Користувачами щодо послуг, які надаються Користувачам третіми особами через Портал.
  6. Надання послуг Користувача третіми особами здійснюється на підставі окремих договір між Користувачами і третіми особами, стороною яких не є Адміністратор, навіть у тому випадку, коли Користувач отримав інформацію про такі послуги шляхом використання Порталу або якщо Адміністратор будь-яким іншим чином сприяв укладенню таких договорів.
  7. Адміністратор не несе відповідальності за надання третіми особами послуг Користувачам. В тому числі, Адміністратор не несе відповідальності за строки та якість надання інформації про такі послуги. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, шкоду (збитки), нанесені Користувачу в наслідок надання послуг.
 5. Обмеження використання сервісів Порталу
  1. Користувач при користуванні Порталом може розміщувати інформацію та об’єкти права інтелектуальної власності (далі – Контент). При цьому, у разі розміщення Контенту, Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом або майновими права на нього та / або отримав усі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від третіх осіб. У разі пред’явлення Адміністратору претензій, Користувач зобов’язаний самостійно та за власний рахунок врегулювати такі претензії.
  2. Користувач зобов’язується не використовувати сервіси (форуми) Порталу для розміщення чи поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, погрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, пропагує ненависть або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи, нападки чи претензії в адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб. Також забороняється поширенням шляхом Порталу будь-якої інформації еротичного, сексуального чи порнографічного характеру.
  3. Адміністратора не приймає дій та не несе відповідальності за достовірність, точність та правомірність розміщення Контенту на Порталі. Адміністратор не перевіряє Контент, розміщений Користувачами, та / або правомірно відтворений з інших джерел інформації, в тому числі мережі Інтернет, за умови наявності посилання на джерело такого Контенту, та не несе відповідальності за його достовірність та акуратність.
  4. При використанні Порталу Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати чи іншим способом поширювати будь-яку інформацію та / або об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.
  5. При використанні Порталу Користувачам заборонено здійснення будь-яких дій, як можуть порушувати або можуть мати своїм наслідком порушенням норм чинного законодавства України або законодавства іншої країни, у якій знаходиться Користувач, а також застосовних норм міжнародного права.
  6. Надання інформаційних послуг та розміщення реклами на Порталі здійснюється виключно Адміністратором або за попереднього письмового погодженням з Адміністратором. Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачами заборонено.
 6. Виключні права та гарантії Адміністратора
  1. Портал, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об’єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Адміністратора.
  2. Дана Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачу на використання Порталу будь-яким чином, окрім способів зумовлених функціональними можливостями (фунціоналом) Порталу.
  3. Портал надається для використання Користувачами за принципом “as is” (як є). Адміністратор не приймає на себе будь-яких гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Порталу, своєчасності та точності їх роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також відповідності сервісів Порталу цілям Користувача.
  4. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Користувачу у наслідок використання Порталу, яка зокрема може бути викликана неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Порталом, недоліками послуг третіх осіб, які рекламуються на Порталі та / або інформація про які розміщена на Порталі, несанкціонованим поширенням, зміненням або знищенням інформації Користувача у наслідок будь-якого використання Порталу.
 7. Заключні положення
  1. Ця Угода є договором між Користувачем та Адміністратором відносно порядку використання сервісів Порталу та заміняє собою усі попередні угоди між Користувачем та Адміністратором.
  2. Ця Угода регулюється відповідно до законодавства України, при цьому до неї можуть застосовуватися також інші норми та правила, якщо вони є нормами публічного порядку та є застосовними до окремого Користувача. Питання, які не врегульовані у цій Угоді, повинні бути вирішені відповідно до законодавства України. Будь-які можливі спори які виникають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. Усюди по тексту цієї Угоди якщо прямо не зазначене інше, під терміном «законодавство» мається на увазі законодавство України.
  3. З огляду на безоплатність послуг, які надають в межах цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосовані до правовідносин між Користувачем та Адміністратором.
  4. Ніщо у цій Угоді не може тлумачитися як встановлення між Користувачем та Адміністратором агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, трудових правовідносин або будь-яких інших правовідносин, прямо не передбачених Угодою.
  5. Якщо з тих чи інших підстав одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, які не мають юридичної сили, це не буде впливати на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.
  6. Бездіяльність з боку Адміністратора у разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень цієї Угоди не позбавляє Адміністратора права здійснити належні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Адміністратора від своїх прав у разі здійснення у майбутньому подібних або схожих правопорушень.
  7. Ця Угода складена українською мовою, проте у окремих випадках може надаватися Користувачу для ознайомлення іншою умовою. У разі розбіжностей між оригінальною версією цієї Угоди українською мовою та версії цієї Угоди іншою мовою, застосовуються положення оригінальної версії цієї Угоди українською мовою.